Domingo, 04 de septiembre de 2011

 PIC03386.JPG
VER PRESENTACIÓN DESCARGAR TODO
AGREGAR MÁS FOTOS
Este álbum en línea tiene 5 fotos y estará disponible en SkyDrive hasta 02/12/2011.
PIC03387.JPG
PIC03389.JPG
PIC03391.JPG
PIC03390.JPG

From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: Exposición de pintura escultura y poesía ¨Mare Nostrum¨
Date: Sat, 3 Sep 2011 11:02:15 +0200


Distingit senyor-a

Comandament escrit per comunicar-li que artista plàstic art-william

Exposa les seves noves creacions a la casa de cultura de Tossa de Mar
Des del dia 1 setembre fins al 15.

He visitat aquesta mostra pictòrica de william i comento que és molt recomanable
visitar atès que tracta sobre el naixement del mar mediterrani.
A gran trets l'artista a volgut fer un recull en 30 0bras de pintures en baix relleu
i escultures del naixement de la mar
la seva mitologia, la seva àmplia història i la cultura de la conca mediterrània ...

Artista plàstic nascut en el camp de Gibraltar en la seva llarga trajectòria pictòrica a plasmat en el seu creacions
la conca ibèrica ja que en la seva primera època va ser un pintor paisatgista, sempre vull tenir un estil propi
i diferenciat i el m'explica que ho ha aconseguit, pioner en el que avui s'anomena els nous suports i instal.lacions.

Avui el mateix crea aquests nous suports per a les seves obres i fins i tot s'atreveix a confeccionar els marcs que va enllaçat a les seves obres.

Aquesta petita mostra que estic veient, em diu que es va ampliar ja que la cultura mediterrània abasta una gran temàtica.

Presenta el projecte per a la beca de la casa forestal de L'escala (Girona) perquè entris mesos finalitzar aquest projecte
d'àmbit cultual.

Em sorprès veure que cada obra exposada té relació una amb l'altra, i observo que és un recorregut
per la història i la cultura del nostre mar.

Aquest artista plàstic que no sabria molt bé quin estil té i comento que diferent al que estic acostumat a veure.

Aquesta exposició es completa amb la lectura de poemes escrits per l'artista en un poemàtic que el va escriure per a aquesta occasion.

de Títol ¨ Mare Nostrum ¨ el mateix els llegeix a partir de les 21.30 fins a les 23 h de la nit i els assistents surten amb un agradable sensació de satisfacció, una última cosa que desitjo s'emmarca és que aquest noble artista plàstic està en la sala i explica el mateix el seu projecte Mare Nostrum als visitants d'aquesta original mostra ...
En aquest correu electrònic comandament alguna de les seves obres fotos de les seves obres.

Sense més una salutació cordial i universal d'amistat.
Distinguido señor-a
Mando escrito para comunicarle que artista plástico arte-william
Expone sus nuevas creaciones en la casa de cultura de Tossa de Mar
Desde el día 1 septiembre hasta el 15.
He visitado esta muestra pictórica de william y comento que es muy recomendable
visitar dado que trata sobre el nacimiento del mar mediterráneo.
A grande rasgos el artista a querido hacer una recopilación en 30 0bras de pinturas en bajo relieve
y esculturas del nacimiento del mar su mitología, su amplia historia y la cultura de la cuenca mediterránea...
Artista plástico nacido en el campo de Gibraltar en su larga trayectoria pictórica a plasmado en su creaciones
la cuenca ibérica ya que en su primera época fue un pintor paisajista, siempre deseo tener un estilo propio
y diferenciado y el me cuenta que lo ha logrado, pionero en lo que hoy se denomina los nuevos soportes e instalaciones.
Hoy el mismo crea esos nuevos soportes para sus obras e incluso se atreve a confeccionarles los marcos que va enlazado a sus obras.
Esta peque muestra que estoy viendo, me dice que se va ampliar ya que la cultura mediterránea abarca una gran temática.
Presenta el proyecto para la beca de la casa forestal de L' escala (Girona) para que entres meses finalizar este proyecto de ámbito cultual.
Me sorprendido ver que cada obra expuesta guarda relación una con la otra, y observo que es un recorrido
por la historia y la cultura de nuestro mar.
Este artista plástico que no sabría muy bien que estilo tiene y comento que diferente a lo que estoy acostumbrado a ver.
Esta exposición se completa con la lectura de poemas escritos por el artista en un poemático que lo escribió para esta occasion de Titulo ¨Mare Nostrum¨ el mismo los lee a partir de las 21.30 hasta las 23 h de la noche y los asistentes salen con un agradable sensación de satisfacción, una ultima cosa que deseo enmarcas es que este noble artista plástico esta en la sala y explica el mismo su proyecto Mare Nostrum a los visitantes de esta original muestra...
En este correo electrónico mando alguna de sus obras fotos de sus obras.
Sin mas un saludo cordial e universal de amistad.

 

  
Fundador Movimiento Neo Surrealista / Todas Las Artes y Artistas Unidos. 
 (arte-william)

Publicado por arte-william @ 10:12
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios